Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Praktijk Mariquita
Leontine van Mil
Ir. van Stuivenbergweg 35a
6644 AA Ewijk
Tel.nr. 06-23526418
Email: praktijkmariquita@gmail.com

Privacybeleid praktijk Mariquita
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Persoonsgegevens die Praktijk Mariquita verwerkt:
Praktijk Mariquita verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn nodig omdat Praktijk Mariquita telefonisch of per e-mail contact met u op zou kunnen nemen. Bijvoorbeeld als er een wijziging in de afspraak plaatsvindt of om een vraag van u te kunnen beantwoorden als u daar om vraagt. De persoonsgegevens die Praktijk Mariquita verwerkt zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Uw privacy is belangrijk. Dit betekent dat Praktijk Mariquita:
• zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaat.
• zal vermelden voor welke doeleinde uw persoonsgegevens verwerkt worden.
• als behandelend therapeut als enigste toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het dossier wordt bewaard in een klapper in een afgesloten kast, waarvan ik alleen weet waar de sleutel ligt.
• een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan gebruiken voor de financiële administratie, indien er zonodig een factuur kan worden opgesteld.
• vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, u dan eerst zal informeren en expliciet uw toestemming zal vragen.
• de gegevens in het cliëntendossier 15 jaar zal bewaren, zoals opgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
• uw gegevens niet zal doorgegeven aan derden, tenzij Praktijk Mariquita hiertoe wettelijk verplicht is.
• uw persoonsgegevens niet zal vermelden bij een eventueel intercollegiaal overleg.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijkmariquita@gmail.com
Praktijk Mariquita zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Praktijk Mariquita verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Praktijk Mariquita via: praktijkmariquita@gmail.com

Cookiebeleid
Op de website worden cookies en scripts gebruikt om uw gebruik van onze website anoniem te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc wordt opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte pagina’s en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Deze cookies worden lokaal opgeslagen op uw eigen pc en bevatten alleen geanonimiseerde informatie. Het type cookies die gebruikt worden zijn:
Functionele cookies: Om onze website goed te laten functioneren.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren.
Sociale cookies: Voor interactie met de verschillende sociale media platformen.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Praktijk Mariquita. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Mariquita.

CAT nummer : 20170202
KvK nummer : 71973273

  • Text Hover